ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

Οι 2 αντλίες Πολυπροπυλενίου Ruby χρησιμοποιούνται για ψεκασμό και μετάγγιση χημικών κατά την διάρκεια επεξεργασίας χαρτιού