ΣΕ ΠΛΟΙΟ »ΤΑΝΚΕΡ»

Δύο μεταλλικές αντλίες Ruby στο κατάστρωμα ενός Τάνκερ κατά την διαδικασία μετάγγισης πετρελαιοειδών